YABANCILARA TÜRKÇE DERSLER

 

Before beginning something (Bir şeye başlamadan önce)

INSALLAH

 

Just at beginning  (Başlama anında)

BISMILLAH

 

When surprised  (Şaşırınca)

ALLAH ALLAH

 

When gave up (Vazgeçince)

EYVALLAH

 

To go to the end (Sona giderken)

YA ALLAH

 

Promise (Söz verirken)

VALLAH BILLAH

 

Self confidence (Kendine güvendiğinde)

EVEL ALLAH

 

Fully motivated (Motive olmuşken)

ALIMALLAH

 

Bored (Sıkıldığında) :

FESUPHANALLAH

 

More bored (Sıkıntısı daha da arttığında):

HASBINALLAH

 

Give up (Caymisken) :

ILLALLAH

 

Great inspiration and motivation (Büyük ilham ve motivasyonda) :

ALLAH, ALLAH, ALLAH

 

Succeeded (Başardığında) :

MASALLAH

 

At failure (Başarısızlığında):

HAY ALLAH