ÖĞRENME – ÖĞRETME – ÖĞRETİM – EĞİTİM

 

Tanımlar

Etkili Öğrenme

Zeka Çeşitleri

VARK Sistemi

Görerek Öğrenme

Duyarak Öğrenme

Okuyup/Yazarak Öğrenme

Duyularla Öğrenme

 

 

TANIMLAR:

 

ÖĞRENME: a) Bireyin davranışında değişiklik olması

                  b) Yaşantı sonucunda meydana gelmesi

                      (uyku, büyüme, olgunlaşma, ilaç, yorgunluk vb. sonucu değil!)

                  c) belli bir süre kalıcı olması ( geçici değil!)

                  

ÖĞRETME:

Herhangi bir öğrenmeye rehberlik etmektir; öğretme sürecinde:

ÖĞRENEN + ÖĞRETEN + ÖĞRENİLEN vardır

Öğretme faaliyetleri öğrencinin gücünü aşmamalı; hazır bulunuşluk (bilgi, zekâ, yetenek, ilgi, alışkanlık, tutum, değer) düzeyine uygun olmalıdır.

Aksi halde istenmedik ürünler ortaya çıkar 

 

ÖĞRETİM:

Öğrencilerin belirli davranışları kazanabilmesi için düzenlenen planlı etkinlikler sürecidir.

Öğretim, Hedefe ve Öğrenciye yönelik olmalıdır.

 

Öğretim; süreçtir, planlıdır, öğrenciyi geliştirmek, öğrenciye bir şeyler kazandırmak amacındadır; öğrenmenin başlatılması ve sürdürülmesi etkinliklerini içermektedir.

 

ÖĞRETİM SİSTEMİNİN ÖĞELERİ:

Öğrenci

Öğretmen

Hedefler

Öğrenme-Öğretme Süreçleri

İçerik

 

SİSTEM:

Ortak bir amaç doğrultusunda etkileşimde bulunan bileşenler ya da öğeler  takımı.

(Bakınız "Program Geliştirme Süreci sayfasındaki Eğitim Sistemi")

                

>>>   GİRDİ => SÜREÇ  => ÇIKTI

 

EĞİTİM:

Öğrenme, beyinde fiziksel uyarımlar sonucu oluşan biyokimyasal değişikliklerdir.

EĞİTİM: fiziksel uyarımlar sonucu beyinde istendik biyokimyasal değişiklikler oluşturma sürecidir. (Sönmez,2001:2).

 

İSTENDİK >

-  İstendik değişiklikler?

-  İstenmedik değişiklikler?

-  İstendiğin ölçütü (herkes, toplum, dönem vs için) aynı mıdır?

-  Ölçüt varsa bunlar nelerdir, nasıl belirlenecektir?

 

SÖZLÜK:

YAŞANTI:

İnsanın diğer insanlarla ve çevresiyle etkileşiminin bireyde bıraktıklarıdır.

SÜREÇ:

Bir ürünün oluşumunda yer alan etkinlikler bütünü ya da belirli hedefe yönelik işlemler dizisi; birikime dayalı, ucu açık, tutarlıya doğru gelişen bir örüntüdür.

DAVRANIŞ:

Organizmanın etkiye karşı gösterdiği tepki ya da tepkiye karşı gösterdiği etkidir.

HEDEF:

Varılmak istenen noktadır.

EĞİTİMDE HEDEF:

Kişide gözlenmesi kararlaştırılan istendik özelliklerdir (bilgi, beceri, değer, ilgi, tutum, güdülenmişlik, kişilik vb).

ÖLÇÜT:

“Karar vermede temel alınan nesnenin gözlenip ölçülebilir her özelliği” şeklinde tanımlanabilir.

TAKSONOMİ:

İstendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin koşutu olacak şekilde aşamalı sıralanmasıdır.

Öğrenilmiş davranışlar beyinde kodlanmaktadır.

Kamile Ün Açıkgöz, Etkili Öğrenme ve Öğretme, s:6-16; s:9-13

Demirel, Kaya; Öğretmenlik Mesleğine Giriş, s:1-14 

 

Başa Dön

 

 

ETKİLİ ÖĞRENMENİN GERÇEKLEŞEBİLMESİ

(İSTENDİK HEDEFLERE ULAŞMAK) İÇİN YAPILABİLECEK BİRŞEYLER VAR MI?

Araştırmalar her gün biraz daha fazla veriler ortaya koymaktadır.

Öğrenme öğretme süreçleri incelenmekte ve çok çeşitli yol ve stratejiler keşfedilmekte ya da ortaya konulmaktadır.

Benim bulabildiğim bir kaç küçük ipucu belki işinize yarayabilir.

Son zamanlarda gündemde çoklu zekâ kuramı var. Çoklu zekâ kuramı, her insanın farklı beyin yapısına sahip olduğunu dolayısıyla, sahip olunan zekâların da çok çeşitli olduğunu öne sürmektedir.

Herkeste bu zekâların var olabildiğini, ancak farklı kişilerde zekâlardan birinin ya da birkaçının baskın olduğunu; dolayısıyla, bu zekâları onların öğrenme biçimini de etkilediği yönünde bilgiler verilmektedir.

Eğer bu zekâların farkında olur ve öğrenme ya da öğretme etkinliklerinizi bu doğrultuda düzenlerseniz her bireyin öğrenme başarısı artacak, bir yerde başarısızlık olmayacak.

Her birey kendi yetenekleri doğrultusunda bilgiye ulaşacak ve öğrenme gerçekleşecektir.

 

Başa Dön

 

HOWARD GARDNER'E GÖRE ZEKÂ ÇEŞİTLERİ:

1) SÖZEL/DİLSEL ZEKÂ:

Kendini ifade edebilme, kendi dilini ve yabancı dili kullanma yeteneği;

 

2) MANTIKSAL/MATEMATİKSEL ZEKÂ:

Sayı ya da sembollere hâkimiyet, mantıkçı gibi düşünme, neden sonuç ilişkilerini keşfetme yeteneği;

 

3) GÖRSEL/UZAYSAL ZEKÂ:

Görsel algıları ve zihinde temsil etme yetileri güçlüdür;

 

4) BEDENSEL/DUYUSAL ZEKÂ:

Kas ve sinir sisteminin eşgüdümlü çalışmasını sağlayan, rol yapma, dans etme, spor, ameliyat gibi becerileri sağlayan yetenektir;

 

5) MÜZİK/RİTMİK ZEKÂ:

Sesleri tanıma ve onlara duygusal tepki verme yeteneğidir, müzikle düşünmeyi tercih ederler;

 

6) KİŞİLERARASI(SOSYAL) ZEKÂ:

İletişim kurma ve empati(duygudaşlık) yapabilme yeteneğidir;

 

7) KİŞİSEL(DUYGUSAL) ZEKÂ:

Kişinin kendisini tanıma anlama yeteneğidir;

 

8) DOĞA ZEKÂSI:

Canlı ve cansız varlıkların özelliklerini kavrama yeteneğidir.

 

Bana göre, bu zekâların farkında olan öğretici ders programını ona göre düzenlerse ya da öğrenci bu özellikleri yönünde ders çalışırsa daha başarılı olur.

Yeni Zelanda'daki Lincoln Üniversitesinden emekli öğretim elemanı  Neil D. FLEMİNG, bu çoklu zekâ kuramından yararlanarak VARK öğrenme biçimini geliştirmiştir. 18.04.2003 tarihinde DEÜ' nde verdiği derse katıldığımda edindiğim bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Daha fazla bilgi için  http:/www.vark-learn.com sitesine girmenizi öneririm.

VARK sisteminde görsel, işitsel, okuma/yazma ve duyusal algılamalar ele alınmıştır.

Geliştirilen sorulara vereceğiniz yanıtlar sizin hangi özelliğinizin ağır bastığını dolayısıyla da öğrenme ya da öğretme tercihlerinizi belirlemektedir.

 

FLEMİNG'E GÖRE ÖĞRENME AŞAMALARI:

1. Hatırlıyorum,

2. Açıklayabiliyorum,

3. Uygulayabiliyorum,

4. Öğrendiklerimle bütünleşebiliyorum.

 

Yine Fleming'e göre, "NEDEN ÖĞRENME GERÇEKLEŞİR?" SORUSUNUN YANITLARI:

1. Benim için önemli bir konuydu,

2. İnandığım bir konuydu,

3. Bilgi benim öğrenme tercihime uygun verilmişti,

4. Bu konu daha önce öğrendiğim konuyla ilişkiliydi,

5. Bu yeni öğrenmeyi kullanma fırsatım oldu. 

 

Başa Dön 

 

İŞTE FLEMİNG'İN GELİŞTİRDİĞİ ÖĞRENME (VARK) SİSTEMİ:

The VARK Questionnaire – Turkish Version

 

EN IYI NASIL ÖĞRENEBILIRIM?

Bu anket en iyi hangi yolla öğrendiğinizi belirlemeyi amaçlamaktadır.

Tercih ettiğiniz belirli bir öğrenme tarzı (üslubu, biçemi) olacaktır.

Bu kısmen sizin düşünce ve bilgileri algılama ve ifade etmedeki tercihlerinizi ortaya koyacaktır.

Tercihinizi en doğru ifade eden cevabı seçip yanındaki harfi daire içine alınız.

Eğer size uyan birden çok seçenek varsa diğerlerini de işaretleyiniz.

Yanıtı size uymayan soruları boş bırakınız.

Soruların tümünü yanıtladığınızda, işaretli olanların her bir harf için kaçar tane olduğunu belirleyip; puanlarınıza göre görsel, işitsel, yazı/okuma ve duyumsal olup olmadığınızı belirleyin.

 

1- Yapacak daha iyi bir şey bulamadığınız birkaç dakikanız var, aşağıdakilerden hangisini yapmayı tercih edersiniz?

Boşluğa bakmayı ya da bir şeyler karalamayı

Kendi kendinizle veya birileriyle konuşmak

Okumak için bir şeyler araştırmak

Bir şeylerle uğraşmak, odadaki bir şeyleri düzeltmek yerini değiştirmek gibi 

 

2- ‘BAĞIMLI’ ya  da ‘ BAĞAMLI’ hangisinin doğru olduğundan emin değilsiniz. Bu durumda,

Sözlüğe bakarsınız.

Kelimeyi gözünüzün önüne getirerek doğru seçeneği bulmaya çalışırsınız.

Kelimeyi içinizden seslendirirsiniz

Kelimeleri birer kâğıda yazıp katladıktan sonra birini seçersiniz

 

3- En iyi arkadaşınız için, sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamak istiyorsunuz. Nasıl yaparsınız?

Diğer arkadaşlarınızla konuşup, fikir alış verişi yaparak

Yapacaklarınızı ve alacaklarınızı bir liste halinde belirleyerek

Parti için yapacaklarınızı beyninizde canlandırarak

Arkadaşlarınızı davet edip, nasıl gelişirse ona razı olmak 

 

4- Aileniz için özel bir şey yapmak veya hazırlamak istiyorsunuz. Hangi yolu izlersiniz? 

Tarife (talimatlara) göre yapabileceğiniz bir şey seçersiniz 

Fikir edinmek için kitap ya da dergilere başvurursunuz

İyi tarif(yönerge) içeren el işi/becerileri kitaplarından yararlanırsınız

Arkadaşlarınızdan fikir alırsınız

 

5- İki arkadaşla birlikte bir yaz tatili programına kabul edilmenizden dolayı çok mutlusunuz.

Onları da ilgilendiren bu durumu nasıl düzenlersiniz? 

Program tanıtımını yerinde görmeleri için onları oraya götürürsünüz

Programla ilgili  bulabildiğiniz her türlü broşür ve bilgiyi onlara gösterirsiniz

Programdaki aktiviteleri hemen uygulamaya başlarsınız

Programdaki her gün yapılacak olan faaliyetleri arkadaşlarınıza tek tek

 

6- Yeni bir CD çalar almaya karar verdiniz.

Fiyatı dışında, kararınızı en çok hangisi etkiler?

Satıcının, bilmek istediğiniz her şeyi size söylemesi

Teyp hakkındaki okuduğunuz ayrıntılı bilgiler

Kumandasıyla oynayıp, sesini dinlemek

Çok güzel olması ve eve yakışması

 

7- Yeni bir bilgisayar (veya başka bir)oyunu öğrenmeye çalıştığınız zamanı bir hatırlayın.

Nasıl kolay öğrenmiştiniz?

Başkaları yaparken izledikten sonra

Talimatları okuduktan sonra

Birisin açıklamalarını dinledikten sonra

Kendi kendinize uğraşarak (deneme-yanılma yoluyla)

 

8- Bir tiyatro oyunu sonrası, İngilizce dersi için proje hazırlamanız istendi.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisini tercih edersiniz? 

Tiyatro oyunundan bir parçayı sınıfa okursunuz

Oyundaki konuyu bir kartona çizerek duvara asarsınız

Oyundan bir bölümü sınıfta oynarsınız

Oyunu kendi sözlerinizle yazarsınız

 

9- Yeni bilgisayarınızın bağlantılarını yapacaksınız.

İlk seçeneğiniz ne olurdu?

Hemen paketi açıp, parçaları bir araya getirmek

Bilgisayarla birlikte gelen kullanım kılavuzunu okumak

Bir arkadaşınıza telefon ederek sormak

Kullanım kılavuzundaki resimlere bakarak bilgisayarla karşılaştırmak 

 

10- İki arkadaşınıza yakındaki bir adresi tarif etmeniz gerektiğinde ne yaparsınız?

Küçük bir kâğıda adresin planını çizersiniz

Adresi anlatmaya çalışırsınız.

Adresi ayrıntılı olarak yazarsınız

Onlarla birlikte giderek adresi gösterirsiniz

 

11- Dizinizle ilgili bir sorununuz var, en sevdiğiniz sporu yaparken ağrıyor.

Doktorun bu konuda sizi bilgilendirmesi gerektiğinde aşağıdaki açıklamalardan hangisini tercih edersiniz?

Sorunun ne olduğunu tanımlasın

Dizle ilgili yaygın olan sorunlar hakkında bilgi veren bir broşür veya yazı versin

Şekillerle ne olduğunu anlatsın

Bir diz maketi üzerinde ne olduğunu göstersin

 

12- Yeni bir film geldiğinde, gitmenizi sağlayacak veya önleyecek etken aşağıdakilerden hangisi olurdu?  

Arkadaşlarınızın filimle ilgili yorumları

Dergilerde okuduğunuz yorumlar

Tanıtım filmini görmek

Sevdiğiniz diğer filmlere benzemesi

 

13- Öğretmeninizin aşağıdaki seçeneklerden hangisini derste kullanmasını isterdiniz?

Kitap veya ders notları

Şemalar, tablolar, resimler ve slayt

Alan gezileri, laboratuvar çalışmaları, doğrudan uygulayarak ders yapma

Tartışmalar ve misafir konuşmacılar

 

Dikkat: Aynı soru için birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz

  SORU

SINIFLAMA

a

b

c

d

1

V

A

R

K

2

R

V

A

K

3

A

R

V

K

4

K

V

R

5

K

V

R

A

6

A

R

K

V

7

V

R

A

K

8

A

V

K

9

K

R

A

10

V

A

R

K

11

K

A

R

V

12

A

R

V

13

R

V

K

A

 

PUANLARIN HESAPLANMASI:

Her bir harften kaç tane olduğunu hesaplayarak harfin karşısına yazın:

V (Görsel) =>

A (İşitsel) =>

R (Okuyarak/Yazarak) =>

K (Duyusal) =>

 

PUANLAMA YÖNERGESİ:

 

1. Harfleri en yüksek puanlıdan en düşük puanlıya doğru sıralayın (örnek: A=9, V=7, K=6, R= 1 gibi)

 

Böylece öğrenme tarzınızın ağırlıklı yönünü bulabilirsiniz:

Örnekler:

Örnek

V

A

R

K

Öğrenme tarzınız

1

6

4

2

1

V

2

6

6

2

1

VA

3

4

5

7

8

KRAV

 3. örnekteki kişi hepsinden yararlanırken, 1. örnekteki kişinin öğrenme tarzı ağırlıklı olarak V(görsel)dir. 2. kişinin öğrenme tarzı ise VA (görsel-işitseldir)

 

Başa Dön 

 

 

ÖĞRENCİLER İÇİN (öğrenme özelliklerine göre) DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 

V (Visual) GÖREREK ÖĞRENENLER İÇİN:

 

BİLGİYİ EDİNME (ALMA) YOLU

Haritalar

Tablolar

Grafikler

Semboller

Şemalar

Broşürler

Kelimelerin altını çizme

Akış şemaları

En önemli noktalar, püf noktaları

Değişik renkler

Resimler, posterler, slaytlar

Sayfa üzerinde değişik düzenlemeler (bu liste gibi)

Jest ve mimik kullanarak kelimeleri açık ve net ifade eden öğreticiyi dinlemek

Daire içine almak

 

GÖZYAŞI DÖKMEMEK İÇİN
Öğrenilebilir bir plan yap

 

Ders notlarınızı 3:1 oranında özetleyerek, öğrenilebilir paketlere dönüştürün

Tabloları grafiklere çevirin

Fikirlerinizi resmetmeye çalışın

Karmaşık süreçleri ve listeleri akış şemaları haline çevirin

Yeni hazırladığınız sayfayı, hafızanızda kaldığı şekilde tekrar çizin

Kelimelerin yerini sembollerle, resimlerle değiştirin

Sayfanıza göz atın. Sayfanın şeklini, düzenini ve renklerini hafızanıza kaydedin

Yukarıdaki tüm teknikleri kullanarak her bir sayfanızın farklı olmasını sağlayın

ÖĞRENDİKLERİNİZİ ORTAYA DÖKÜN
Sınavda Başarılı Olmak İçin İzleyeceğiniz Yollar
:

Görsel bilgilerinizi kelimelere dökerek alıştırmalar yapın

Sınav sorularını yazılı olarak yanıtlayın

Ders çalışırken çizdiğiniz resimleri hatırlayın

Bir şeyler çizin. Soruları yanıtlarken şemaları çizin.

Siz genellikle, bir nesneye bakarak anlarsınız. Renklerle, planlarla ve tasarımlarla ilgilenmektesiniz, böylece nerede olduğunuzu bilirsiniz. Şimdi büyük olasılıkla bir şeyler çizeceksiniz

 

Başa Dön 

 

A (Aural) İŞİTME/DUYMA YOLUYLA ÖĞRENENLER İÇİN:

 

BİLGİYİ EDİNME (ALMA) YOLU

Derslere mutlaka katılın  

Uygulamalara mutlaka katılın  

Konuları diğer öğrencilerle tartışın

Konuyu öğreticiyle tartışın  

Edindiğiniz yeni fikirleri başkalarına açıklayınız/anlatınız  

Kayıt cihazı kullanın (teybe kaydedin)

Konuyla ilgili ilginç örnekleri, hikâyeleri(öyküleri), şakaları… Vb. hatırlayın(anımsayın)

Konu anlatımı sırasında orada bulunmamış olan kişiye gösterilen resimleri, şemaları vd görsel  bilgileri aktarın  

Ders esnasında yazdığınız notlar arasında boşluk bırakınız; daha sonra hatırlatmaları yazmak üzere  

GÖZYAŞI DÖKMEMEK İÇİN
Öğrenilebilir bir plan yap

Ders notlarınızı 3:1 oranında özetleyerek, öğrenilebilir paketlere dönüştürün

Büyük olasılıkla, dinlemekten yazmaya fırsatınız olmayacağından yeterli ders notunuz da olmayacaktır.

O nedenle ya kitaptan ya da arkadaşlarınızla konuşarak ders notlarınızı oluşturun

Özetlediğiniz notlarınızı sesli olarak okuyun ya da teybe okuyun sonra istediğiniz kadar dinleyin

Ders notlarınızı sizin gibi işitsel olan kişiye açıklayınız

Öğrendiklerinizi kendi kendinize veya arkadaşınıza tekrar edin

ÖĞRENDİKLERİNİZİ ORTAYA DÖKÜN
Sınavda Başarılı Olmak İçin İzleyeceğiniz Yollar

Öğreticiyle sınavdaki cevaplarınız hakkında konuşun  

Dersinizi seslendirin ve yazın  

Fikirleri hatırlamak amacıyla sessiz ortamlarda çalışın  

Eski sınav sorularını yazarak yanıtlayın  

Yanıtlarınızı seslendirin  

Siz bu sayfadaki bilgileri okumak yerine size anlatılmasını tercih edersiniz.

Size göre yazılı kelimeler işittikleriniz kadar değerli değildir. Ve siz muhtemelen bunları gidip birilerine anlatacaksınız.

 

Başa Dön

  

R (Read/Wrıte) : OKUYARAK/YAZARAK ÖĞRENENLER İÇİN:

 

BİLGİYİ EDİNME(ALMA) YOLU

Listeler  

Başlıklar

Sözlükleri kullanma

İmla kılavuzları ve diğer yardımcı sözlükleri kullanma  

Tanımlar

Ders notları  

Kitaplar  

Okuma- kütüphane  

Derste tutulan notlar

websiteler (ağsiteleri) ve ağsayfaları (webpage)  

Kelimeleri yerinde kullanan ve cümlelerinde birçok bilgi veren öğreticiler ve onların ders notları  

Denemeler, raporlar  

Elle yapılan işler (hesaplama ve laboratuar çalışması)

 

GÖZYAŞI DÖKMEMEK İÇİN
Öğrenilebilir bir plan yap
:

 

Ders notlarınızı 3:1 oranında özetleyerek, öğrenilebilir paketlere dönüştürün.

Kelimeleri tekrar tekrar yazın  

Ders notlarınızı sesizce tekrar tekrar okuyun  

Fikirleri, kuralları ve ilkeleri kendi cümlelerinizle yazmaya çalışın

Şemaları, grafikleri belirli bir olguya göre düzenleyin  

Tepkimeleri(reaksiyonları), işi ya da hareketi, şemaları, tabloları, akış çizelgelerini kelimelere/cümlelere

Düzenlediğiniz listenizin çoktan seçmeli soru olarak hazırlandığını düşünün ve ona göre birinin diğerinden farkını nasıl bulacağınızı/ayırt edeceğinizi belirleyin

 

ÖĞRENDİKLERİNİZİ ORTAYA DÖKÜN
Sınavda Başarılı Olmak İçin İzleyeceğiniz Yollar

 

Sınavda sorulabilecek soruları yazarak yanıtlayın  

Çoktan seçmeli sorularla alıştırma yapın  

Konuyla ilgili paragraflar yazın, başlangıcı ve sonucu olan  

Kendi listenizi oluşturun (a,b,c,d,1,2,3,4).

Cümlelerinizi bir aşama düzenine göre sıralayın ve püf noktalarını belirleyin

İnternette yeni fikirler araştırın ya da eski fikirlerin iyi olduğunu onaylayın

 

Başa Dön 

 

K (Kınesthetıc) HİSSEDEREK/DUYULARIYLA ÖĞRENENLER İÇİN:

 

BİLGİYİ EDİNME(ALMA) YOLU

Tüm duyularınızı kullanırsınız: görme, dokunma, tatma, koklama, işitmek gibi…

Alan/ konu ile ilgili geziler

Deneme yanılma

İlkeleri açıklayan örnekler

Sergiler, canlı/cansız örnekler, fotoğraflar…

Hesaplama gibi elle yapılan işler

Laboratuar veya uygulamalı çalışmalar

Öğreticinin günlük yaşamdan verdiği örnekler

Konuyu anlamak üzere bazı şeyler yapmaya ihtiyacınız vardır

Reçetelere – sorunların çözümüne, önceki sınavın sorularına ihtiyacınız vardır

Taş çeşitlerini, kabukları, bitkileri, kemikleri veya anlaşmaları birktirirsiniz

Örnekleri dinlemek sizin için önemlidir, konuların aklınızda kalması için kilit görevi yaparlar

 

GÖZYAŞI DÖKMEMEK İÇİN
Öğrenilebilir bir plan yap

 

Ders notlarınızı 3:1 oranında özetleyerek, öğrenilebilir paketlere dönüştürün

Öğreticinin ders notları yetersiz kalabilir, çünkü konular somut veya konu ile ilgili olmayabilir

Ders notlarınızı sizin gibi “K” özelliği olan arkadaşınızla konuşun

Gerçekleşmiş olayları hatırlayın

Özetlerinize mümkün olduğunca fazla örnek yerleştirin.

İlke ve kavramları anlamak üzere,  vaka çalışmalarını ve uygulamaları hatırlayın

Fikirleri anlamak üzere, resim ve fotoğraf kullanın

Laboratuvar çalışmalarınızı ya da laboratuvar defterinizi tekrar gözden geçirin

Deneyleri ve alan gezilerini hatırlayın

 

Başa Dön

 

ÖĞRENDİKLERİNİZİ ORTAYA DÖKÜN

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN İZLEYECEĞİNİZ YOLLAR:

 

Ders çalışırken sınavdaymış gibi davranın

Önceki sınavın sorularını yanıtlarken mümkün olduğunca fazla örnekler kullanın

Soruların yanıtlarını yazılı olarak hatta paragraflar halinde çalışın. Yazmaktan kaçınmayın.

 

ÖĞRETİCİLERİN, ÖĞRENCİLERİNE ÖNEREBİLECEKLERİ BAZI "ETKİLİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ"

STRATEJİ:

Bir şeyi elde etmek için izlenen yol; bir amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanması, olarak tanımlanabilir.

 

ÖĞRENME STRATEJİSİ:

Öğrencinin öğrenme sırasında kullandığı; öğrencinin kodlama sürecini etkileyen davranış ve düşüncelerdir.

 

ETKİLİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ:

Öğrenilen konularla ilgili olarak;

Yazarın ya da konuşmacının söylediklerini anlamaya çalışma

Ayrıntılı bilgileri kısaltma

Karmaşık cümle ya da anlatımı basitleştirme çabaları

Benzerlikleri bulma

Farklılıkları bulma

Birçok kez tekrarlayarak gözden geçirme

Gözünde canlandırma

Çıkarımlarda bulunma (tahmin, sunma, genelleme gibi) 

Öğrenme sürecinde etkili olduğunu hissetme

Kendi ifadesiyle anlatma

Sınıflandırma

Özetleme

Örnek verme

Açıklama yapma

Başkasına öğretme

Bir başkasına öğrettiğini düşünme

Öğrenilenle ilgili düşünce üretme

Düşüncelerini kanıtlamaya çalışma

Soruları yanıtlama

Soru çıkarma

Örnek isteme

Anlamlı yerlerin altını çizme

Önemli yerleri not alma

Eksikliklerini fark etme

Konuyu nasıl öğrenebileceğini düşünme

Kendi kendine ne kadar öğrendiğini kontrol etme

Önceki öğrendikleri ile şimdiki öğrendikleri arasında bağ kurma

Neden-sonuç ilişkilerini bulma

Şema, grafik gibi şekillerle gösterme

 

Başa Dön

 

Kaynaklar:

Kamile Ün Açıkgöz, “Etkili Öğrenme ve Öğretme”, 2000, İzmir, s:55, 64-65.

Nuray Senemoğlu, “Gelişim, Öğrenme ve Öğretim”, 2001, Ankara, s: 559-580.

 

Eğitim Menüye Dön

 

Anasayfaya Dön