KANADA CAMBRIAN COLLEGE PARAMEDİK EĞİTİMİ

(Powerpoint  web sunusu için tıklayın)

Kevin BRANCH

 

 

KANADA’ DAKİ  MÜFREDATIN ÖZELLİĞİ:

 

1- MÜFREDAT PRAGMATİK FELSEFEYE GÖRE YAPILANDIRILMIŞTIR.

 

PRAGMATİZM:

Yaratıcı, deneyci, aletçi, işlevsel bir akımdır.

Bu akım John Dewey’in deneyci düşünce sistemi üzerine kurulmuştur.

(J. Dewey aynı zamanda Türkiye’deki Köy Enstitülerinin mimarıdır, o dönem Türkiye’ye gelip MEB ile birlikte çalışmıştır).  

Amerika kültürünün ve yaşam biçiminin özünü oluşturan bir felsefe olup siyaset, eğitim, sanat ve bilim gibi alanlarda önemli etkisi görülmektedir.

 

PRAGMATİZME GÖRE VARLIK;

Deney ve araştırmalarla kanıtlandığında gerçektir.

Mutlak doğru ya da yanlış yoktur.

Doğru, insan yaşantısından kaynaklanan deneysel bir olgudur.

Bilgiyi bulmak için deneysel yöntemler kullanılmalıdır.

 

PRAGMATİZME GÖRE DÜŞÜNME;

Belirsiz bir durum karşısında ve bir gereksinim doyurulmadığı zaman başlar.

Gereksinimlerin doyurulmasında düşünme insanı doyuma ulaştıran bir araçtır.

Dewey’e göre zekâ sosyolojik bir oluşumdur.

 

DEĞERLENDİRME;

Değerlerin çatışması sonucu ortaya çıkar.

 

EĞİTİMİN AMACI:

Bireyleri yetiştirmektir.

Bireylere daha sonraki yaşantılarının kontrolünü ve yönlendirmesini sağlayan temel bilgiler kazandırılmalıdır.

 

YETİŞME/YETİŞTİRME DÖNEMİ:

Değişik deneyimler ve öğrenilenler arasındaki bağlantıları ve ilişkileri anlama yeteneği kazanmak.

Deneyimlere ve sorun çözümüne dayalı bir eğitimdir, sürekli değişen ve hiç bitmeyen süreçtir.

Eğitimi sosyal bir süreç olarak gören pragmatizme göre okul, deneysel öğrenme için en uygun çevredir.

Pragmatist felsefeye göre bilim ve teknoloji sürekli değişim içerisindedir.

Bu nedenle eğitimde değişmez bilgiler verme yerine değişime karşı uyumu öğretmek hedeflenmelidir.

Eğitim gerçek yaşamdan hareket etmelidir, yani eğitim günlük hayatımızdan yola çıkılarak ortaya konmalıdır.

Okul ve okul dışı yaşam birbirinden kopuk ve ayrı değildir.

Eğitim yaşama hazırlık değil, yaşamın ta kendisidir.

Öğretmen, öğrenmeyi yönlendirmekten ziyade rehberlik eder.

Öğrenci merkezli eğitim söz konusudur.

Öğretmen sorun çözme yöntemini kullanarak ders işler.

Öğretmenler öğrencilerine, hedeflerini belirlemeleri ve eylemlerinin sonuçlarını denemelerini sağlayacak bir öğretim ortamı oluşturmalıdırlar.

 

ÖZET:

Pragmatizm temel alınmışsa; değişmenin kaçınılmazlığını kabullenebilme, ehliyet, güç, verimlilik ve işbirlikçi çalışmanın gereğini bilip ona göre davranabilme, problem çözmeyi etkili kullanabilme, bilginin göreceli olduğunu savunabilme, dinamik denge kurabilme, demokratik değerleri vb. yaşantıları sonucu öğrenebilme hedefleri oluşturur.

 

 

2- MÜFREDATTA EĞİTİM MODELİ OLARAK “YAŞAM BOYU ÖĞRENME “ SEÇİLMİŞTİR:

 

TEMEL EĞİTİM => YETERLİLİK / ÖNKOŞULLAR => MESLEKİ EĞİTİM => SÜREKLİ EĞİTİM

 

 

3- EĞİTİM PROGRAMI “ ERİŞKİN EĞİTİMİ “ İLKELERİNE GÖRE YAPILANDIRILMIŞTIR.

 

ERİŞKİN EĞİTİMİNİN FELSEFESİ:

 

18 yaşın üzerindeki, kişilere yöneliktir:

1. Öğrenciler öğrendikleri bilgi ve becerileri hemen kullanmak isterler

2. Öğrenciler yeni kavram ve ilkeleri öğrenmeye heveslidirler; kullanmayacakları konular yerine problem çözmeye yönelik durumlardan daha çok keyif alırlar.

Onlar için, kavram ve ilkeleri kendi katkıları ile öğrenmek hiç de zor değildir.

3. Kendi hızlarına göre öğrenme fırsatı verildiğinde daha iyi öğrenirler

4. Konular ilgi alanlarına giriyorsa güdüleri/motivasyonları artar

5. Hemen sonuç/dönüt almak onlar için önemlidir

 

YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ:

Eğitimin amaç ve hedeflerinin tanımlanmış olması önemlidir

Eğitim mesleki, sosyal ve iş konumu açısından yetenek kazandırmalıdır

Öğrenme sürecine aktif olarak katılabilmelidirler

Çeşitli yöntem ve gereçlerin kullanılması ilgilerini artırır

Olumlu eğitim ortamı isterler:

Kişisel kaygılarının azaltıldığı,

Güven veren,

Kendisinin ayrı birey olduğunu hissettiren,

Özgüvenini zedelemeyen (DİKKAT: eleştiriyi hazmedemeyen, yanlış yaptığının söylenmesini hazmedemeyen insanlar bunu yanlış anlamasın, kişiler eleştirilmeden, yaptıkları yanlış söylenip düzeltilmeden özgüven gelişemez. Yani eleştirilmek özgüvene saldırı değildir. Özgüvenli insan yanlışı söylenince eleştirilince sevinir, bilir ki bu sayede daha iyisini yapacak, kendini daha iyi geliştirecektir; ancak burada alay etmekle eleştirmek arasındaki farkı iyi anlamak gerekir. Eleştiri yapılan işe olmalıdır kişinin kişiliğine değil! “Çok beceriksizsin bu böyle yapılmaz” değil “bu şu şekilde yapılmalıydı oysa sen bu şekilde yaptın” gibi. Yurtdışındaki deneyimlerinde biliyorum, insanlar karşısındakini çok acımasızca eleştiriyorlar önceleri yadırgadığım bu durumun, onların neden bizden daha iyi iş çıkardıklarını görünce anladım.)    

Bireysel gereksinimlerini göz önünde tutan(insanlar işlerine yarayacak, kullanabilecekleri bilgileri çabuk öğrenirler)...

Verilen eğitim ile öğrendiklerini, kalıcı kılmak ve işine uyarlayabilme becerisini kazandırmak üzere mutlaka  uygulama isterler

Geri bildirim önemlidir.

Böylece aldıkları bilgi ve becerilerin kendileri için gereklilik olasılıklarını tartışabilirler ve bilgiye ne kadar hâkim olduklarını görebilirler

Eğitim programının gereksinimlere göre güncelleştirilmiş olmasını isterler

Eğiticilerin, eğitime gelen bireylerin öğrenme güçlüklerini/engellerini göz önünde tutarak, eğitim vermesini beklerler.

 

EĞİTİMİNİZDE İŞE YARAYACAK BİRKAÇ İPUCU;

1. Ne anlatacağınızı dersin başında söyleyin

2. Anlatın

3. Gösterin

4. Onların denemesini sağlayın

5. Gözleyin

6. Gelişme ve olumlu değişme gösterdiğinde övün

7. Onlara ne anlattığınızı söyleyin

8. Onlara öğrendiklerini özetlemelerini isteyin.

9. Konuların açık anlaşılmış olmasını ve istenen hedeflere ulaşıldığından emin olun.  

 

 

2002 YILINDAKİ KANADA VE TÜRKİYE MÜFREDATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI:

 

KANADA CAMBRIAN COLLEGE PARAMEDİK

MÜFREDATI (2002)

TÜRKİYE’DE AABT PROGRAMI MÜFREDATI

BİRİNCİ SÖMESTRE / YARIYIL

Anatomi ve Fizyoloji I                                

Anadilinde Temel Yazım Kuralları (Bireysel çalışma)  

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I         

Yasal Konular                                            

Acil Bakım Kuramsal I                              

Acil Bakım Uygulama I                             

Ambulans Eğitimi (Kuramsal)                   

Acil Hizmet Verenler İçin Psikoloji              

 Anatomi

Fizyoloji

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I 

Acil Hasta Bakımı I

Ambulans Servisi Eğitimi I

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I

Davranış Bilimleri

YÖK dersleri

İKİNCİ SÖMESTRE / YARIYIL

Anatomi ve Fizyoloji II                                

Sağlık Hizmetlerinde Yazma Becerileri    

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II         

Klinik Eğitimi (Staj) I                                    

Acil Bakım Kuramsal II                               

Acil Bakım Uygulama II                              

Krize Müdahale                                          

Anatomi

Fizyoloji

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II

Acil Hasta Bakımı II

Ambulans Servisi Eğitimi II

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları II   

YÖK dersleri   

ÜÇÜNCÜ SÖMESTRE / YARIYIL

Meslek Araştırma Becerileri (bireysel Çalışma)

Etkili İşyeri Yazım Kuralları                    

Klinik Eğitimi II                                         

İleri Beceriler Kuramsal                            

Araştırma, Liderlik                                    

Alanda Ambulans Kullanımı                     

İleri Beceriler Uygulama                           

Acil Bakım Kuramsal  III

Acil Bakım Uygulama III

 

 

Acil Hasta Bakımı III

Ambulans Servisi Eğitimi III

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III

Davranış Bilimleri 

Yabancı Dil

DÖRDÜNCÜ SÖMESTRE / YARIYIL

Alanda Ambulans Kullanımı                

Genel Tekrar                                        

Bağımsız Çalışma                                

 

Klinikte Eğitim ve Uygulama

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme IV

Yabancı Dil

Bilgisayar

Yaz Stajları: 6 hafta

 

 

 

KAYNAKLAR: 

Demirel, Kaya¸2001, Öğretmenlik Mesleğine Giriş,s: 54-55.

Sönmez, Öğretmen Elkitabı,s: 27

EMT- Basic National Standard Curriculum, s: 17-18

 

Eğitimmenüye Dön 

 

Anasayfaya Dön