YAŞAM ZİNCİRİ

 

HAYATTA KALMA HALKALARININ OLUŞTURDUĞU ZİNCİR

yasamzinciri

 (European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005'den alınmıştır, 2015 yayımında da aynen geçerlidir)

 

Kalbi aniden duran kişinin yaşamasını sağlayacak birbirine bağlı etkinlikleri kapsayan sıralamaya Yaşam(hayatta kalma) Zinciri denilmektedir.

Erişkinler için yaşam zincirini oluşturan bu etkinlikler sırasıyla:

  1. Aciliyetin fark edilmesi,
  2. Acil tıp hizmetlerinin(112) haberdar edilmesi,
  3. Hemen temel yaşam desteğine başlanması,
  4. K/H nin hemen defibrile edilmesi ve hemen ileri yaşam desteğinin uygulanmasıdır.

 

   eryasamzinc

(Circulation 2005; 112:IV-156-166IV-,  ERC 2015 de aynıdır)

 

Bebek ve çocuklar için oluşturulan yaşam zincirinde;

  1. Kalp ve solunum durmasına yol açabilecek koşulların önlenmesi,
  2. Hemen TYD ne başlanması,
  3. Hemen acil tıp hizmetlerinin (112) haberdar edilmesi
  4. Hemen ileri yaşam desteğinin uygulanması yer almaktadır.

 

 

 cocuktyzinc

(Circulation 2005;112:IV-156-166IV-, 2015 ERC de aynıdır)

 

Hastanede ise,

  1. Hastanın durumunun aciliyetinin kısa zamanda fark edilerek,
  2. Hemen tıbbi acil ekibin haberdar edilerek müdahale edilmesinin, önemi artık çok iyi bilinmektedir. 

Yeniden canlandırma rehberleri, canlandırma sonrasındaki bakım hakkında artık bilgi vermektedir. Kalp durması sonrası geri döndürülen komadaki hastaların kendi dolaşımlarının başlamasından sonraki ilk saatler ve ilk birkaç gündeki tedavileri çok farklılık göstermektedir ve rehberlerde bunlar sıralamalar / maddeler halinde belirtilmiştir. Bunun yararı: alanda HÖAB alan bir kişinin acil servisteki bakımının sağlıklı bir şekilde devamını sağlamaktadır

 

K/H → Kazazede/Hasta

 

 

GERİ DÖN