TAŞIMA VE TAŞIRKEN VÜCUDU KORUMA YÖNTEMLERİ

 

Taşıma deyince elbette ki hastaların olay yerinden ambulansa taşınması ve yüklenmesi ile ambulanstan indirilip acil servisteki yatağa taşınması kastedilmektedir.

Hasta olay yerinden hastaneye kara ya da hava ambulansı(helikopter veya uçak)  ile taşınabilir.

 

Olay yerinden ambulansa kadar taşımak üzere çeşitli malzemeler vardır; ambulansın sedyesi dışındaki bu malzemeler sırt tahtası, yarım sırt tahtalı yelek (KED), sandalye sedye, kepçe sedye, kayık sedye, vakumlu sedye, tekerlekli sandalye, portatif sedye gibi.

 

Bütün bu özelliklere değinmeden önce taşıma ile ilgili bazı sorunları ve bunların hastaya ve paramediğe zarar vermeden nasıl önlenebileceği üzerinde durmakta yarar var. 

 

Zira taşıma hataları nedeniyle; hastayı taşımakla görevli birçok kişi beline zarar vererek ya ömür boyu sakatlanıyor ya da bel ağrısı çekiyor; taşınan kişiler de yanlış taşıma nedeniyle sakat kalabilmektedir.

İşte bu sorunları önlemek üzere hastaya ait özellikleri ve vücudumuzu koruma yöntemlerini iyi bilmeliyiz.

 

HASTAYA AİT ÖZELLİKLER

UNUTMAYIN:

BİLİNCİ KAPALI HASTALARI TAŞIRKEN MUTLAKA “ABC”yi ve BİLİNÇ DURUMUNU DEĞERLENDİRİN!

 

 

VÜCUT MEKANİKLERİ(VÜCUDU KORUMA YÖNTEMLERİ)

 

Hareket, vücudun canlılık kazanmasını sağlar. Sadece güçlü kaslara sahip olmak yeterli değildir. Kasların doğru ve çeşitli işlerde nasıl ustaca kullanılabileceği, nasıl düzgün duruşa sahip olunacağı bilinmelidir.

Vücuttaki kas, eklem, kemik ve sinirlerin diğer sistemlerle işbirliği yaparak çalışmalarını anlatan bilime VÜCUT MEKANİKLERİ denir.

Vücut mekaniğini anlamak için, anatomi, fizyoloji ve fizik ilkeleri bilinmelidir

Kasların, kemiklerin, eklemlerin ve sinirlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini biliyoruz. Ancak fizik ilkeleri konusundaki eksiklerimizi gidermek için, bizi ilgilendiren denge ile ilgili fizik kanunlarına göz atmakta yarar var. Bir cismin dengede kalabilmesi için denge kurallarına uygun davranması gerekir.

 

Cismin dengede olması için:

 

Bir cismin ağırlık merkezi, cismin her durumda dengesini sağladığı noktadır. Ayakta duran bir kişinin ağırlık merkezi, göbeğin arkasında ve kalça kemiklerinin (karın/pelvis boşluğunun) ortasındadır. 

Yerçekimi çizgisi, ağırlık merkezinden geçen düşey çizgidir.

Aynı şekilde, kişi ayakta dururken ağırlık merkezi yerden yüksekte olduğundan; ayaklarını geniş açarak bastığında dengesini koruyabilirken, ayaklarını bitişik tuttuğunda dengesini kolaylıkla kaybedebilir

 

VÜCUT MEKANİĞİNİN TEMEL İLKELERİ

 

HASTANIN TAŞINMASINDA TEMEL İLKELER

 

BULAŞICI HASTALIĞI OLAN HASTALARIN  TAŞINMASI

 

BEBEK VE ÇOCUK HASTALARIN TAŞINMASI

 

GERİYATRİK / YAŞLI HASTALARIN TAŞINMASI

 

HASTALARI TAŞIRKEN HASTALARA VERİLEBİLECEK YATIŞ VE OTURUŞ ŞEKİLLERİ / POZİSYONLAR

 

 

KAYNAKLAR;

- Pamela B. doCormo; Basic EMT Skills and Equipment:Techniques and Pitfalls; Mosby Company,1988, Toronto.s:257-259

- Hemşirelik Esasları,GATA Hemşirelik Yüksek Okulu Yayınları, No:5, s:111-120.

 

Anasayfaya Dön