Derinin rengi, KGD, gözbebekler, bilinç düzeyi gibi bulgular, bize kişinin yaşam bulgularını değerlendirirken ilave ipucu veren bulgulardır. Bazıları dolaşımı hakkında bilgi verirken bazıları beyinde bir sorun olup olmadığını gösterir. Biliyoruz ki beyinde bir sorun olduğunda, solunum ve dolaşım da etkilenebilir. Aşağıda bu ilave bulguların hangi ipuçlarını verdiğini özetlenmiş halde bulabilirsiniz.

 

 

 

DERİNİN RENGİ

 

Deriye rengini veren pigment tabakası ve dolaşımdaki kandır. Derinin rengindeki değişiklikler bize, hastanın dolaşımı ve oksijenlenme durumu hakkında ipucu verir.

 

Derinin olağandışı renk değişimi ve nedenleri:

 

Kırmızı Cilt Rengi: - Yüksek kan basıncı

                                - Vücut ısısının yükselmesi (Ateş)

                                - Sıcağa maruz kalma (sıcak çarpması)

                                - Karbon monoksid zehirlenmesinde, geç ortaya çıkan bir bulgu

 

Beyaz Cilt Rengi :   - Şok

(soluk, kül rengi)     - Korku

                               - Soğukta kalma

 

Morumsu (Siyanotik) Cilt Rengi:  - Oksijen eksikliğinin göstergesidir.

 

Siyanoz ® özellikle mukozalarda çok kısa sürede ortaya çıkar: dudak ve tırnaklarda hemen, kulak memesinde biraz daha geç.

 

 

 

 

KAPİLLER GERİ DOLUM

 kapillergd

 

 

 

 

gözbebek

GÖZ BEBEKLERİ (PUPİLLER)

 

 

Göz bebeklerinin normalde çapları ve ışığa verdikleri tepkiler birbirine eşittir.

 

Gözbebeklerinin olağandışı durumları ve nedenleri: 

 

- Çaplarının farklı olması (anizokori)

               ► Genellikle beyin hasarının göstergesidir.

Daralmış (pin point, konstrikte, miyotik)göz bebekleri

               ► Opiat türevi ilaç zehirlenmesi

               ► Merkezi sinir sistemi hastalığı

Genişlemiş (dilate, midriyatik) göz bebekleri

               ► Şuur bulanıklığı

               ► Barbitürat türevi ilaç zehirlenmesi  

 

DİKKAT: Hastanın takma gözü olabileceği; göz bebeklerinin fazla ışıkta daraldığı ve az ışıkta genişlediği gerçekleri göz ardı edilmemelidir

 

 

 

BİLİNÇ DÜZEYİ

 

Bilinç düzeyi aşağıdaki tanımlara göre değerlendirilir:

 

 

AĞRILI UYARANA TEPKİ

 

Normalde,

   Cildin hassas bölgelerinin hafifçe sıkılması (çimdiklenmesi), kolunu geri çekme (ağrılı uyarandan kaçınma) tepkisine neden olur

 

   Genellikle ağrı vermek için: tırnaklara bir cisimle bastırılabilir, önkolun iç kısmı çimdiklenebilir ya da meme başı sıkılabilir.  Veya köprücük kemiğinin altından parmakla bastırmak suretiyle ağrı verilebilir.       

 

    Bu eylemleri gerçekleştirirken aşırı güç kullanmayınız

 

ÖNERİ: Yaşam bulguları konusunu, "olay yeri değerlendirmesi" bölümündeki "hastanın değerlendirilmesi" konusu ile birlikte değerlendirin. Bu iki konu birbiri ile bağlantılıdır.  

 

 

YAŞAM BULGULARI İÇİN KULLANILAN KAYNAKLAR:

 

1.   http://www.uchospitals.edu/online-library/content=P00866 Mayıs 2006

2.   http://medicine.ucsd.edu/clinicalmed/vital.htm  Mayıs 2006

3.   http://en.wikipedia.org/wiki/Vital_signs_%28medicine%29  Mayıs 2006

4.   Hemşirelik Esasları, GATA Hemşirelik Yüksek Okulu Yayın No:5, 1994, s: 160-181

5.   Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji, 9. Ed.,1996, Nobel Tıp Kitabevleri.

6.   Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi, “Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi “, 4. Baskı, 1991 Nassetti Limited, İstanbul. (1987, AAOS, USA)

 

Anasayfaya Dön