ÖZGEÇMİŞİM

 

 

HÜLYA ÜNALAN GEDİK                                  

e-mail: hugedik@gmail.com

 

ÖĞRENİM:

 

            2005    ABCD Temel Afet Bilinci Eğitimi, BÜKRDAE, İAHEP

                       Türkiye Kızılay Derneği, İzmir Şubesi 

 

2001 – 2003    Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

                        Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

                        Özel Doktora Öğrencisi; alınan dersler:

                         - New Approaches in Curriculum Development

- Eğitim Programlarının Felsefi Temelleri

- Eğitim Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar

- Eğitim Programlarının Uygulaması

- Instructional Design:Theories and Models

- Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Sorunları

 

           1995     Cambrian College , Sudbury, Kanada

                        “ Emergency Medical Technician Sertifikası”     

 

21. 04. 1992    Urkunde (Hemşirelik Diploması), Regierung von Oberbayern, München  (Almanya)

 

1989 – 1990    Dokuz Eylül Üniversitesi, BİMER

                        “Turizm Sektörüne Yönetici Adayı Yetiştirme Programı”

 

1982 – 1984    Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

                        Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

                        “Mikrobiyoloji Bilim Uzmanlığı”

 

1975 – 1979    Hacettepe Üniversitesi, Ankara

                        Hemşirelik Yüksek Okulu, Lisans Diploması

                        Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Bölümü, Öğretmenlik Sertifikası  

 

1974 – 1975   H.Ü. Hemşirelik  Yüksek Okulu, Temel İngilizce

 

1971 – 1974   Kayseri Lisesi

 

1968 – 1971   Kadı Burhanettin Ortaokulu, Kayseri

 

1964 – 1968   Engelbert Humperdinckt Schule, Frankfurt, Almanya

 

1962 – 1964   Şemsettin Sirer İlkokulu, Sivas

 

 

DENEYİM:

 

16.09.2003 -   EMEKLİ

 

02.01.1994 -   Dokuz Eylül Üniversitesi,

                       Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

                       Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı

                       Öğretim Görevlisi

 

1991 – 1993   Klinikum Grosshadern, München, Almanya

                       Ortopedi Servis Hemşiresi

 

1990 – 1991   Değişik Sürücü Kurslarında İlkyardım Dersi Öğretmenliği

 

1989 – 1990   Özel Yeni Seçkin Taşıt Sürücü Kursu, İzmir

                       Müdür Yardımcısı

                       İlkyardım Dersi Öğretmeni

 

1988 – 1989   Özel Hemşirelik, Alanya

 

1979 – 1988   Hacettepe Uygulama Hastanesi

                       1984 – 1988  Hizmetiçi Eğitim Sorumlusu

                       1980 – 1984  Supervisor ( Gece İdaresi Sorumlusu)

                       1979 – 1980  Dahiliye Servis Hemşiresi

 

YABANCI DİL:

 

Almanca,  1995 KPDS sonucu 73

İngilizce ,  1999 KPDS sonucu 64

 

 

YAYINLAR:

 

KİTAP:

1- Hülya Ünalan Gedik, İlkyardım ve Sağlık Bilgisi Ders Notları, 2000 (2. Sürüm) Saray Medical Yayıncılık, İzmir,

ISBN: 975-7074-74-8

 

2- Paramedik (Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri için), DEÜ-SHMYO Yayını, DEÜ Rektörlük Matbaası, İzmir, 2000. Bölüm Yazarı

Yayın Kod: 09.7777.2800.000/DK. 99.006.213

 

3- Paramedikler İçin Mesleksel Beceriler, Kasım 2000, DEÜ-SHMYO Yayını, DEÜ Rektörlük Matbaası, İzmir. Bölüm Yazarı

Yayın Kod: 09.7777.2800.000/DK. 99.007.228

 

4- Hülya Ünalan Gedik, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programları için Vaka Hazırlama ve Vaka Çalışması Örnekleri; 2002, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir. ISBN: 975-6981-51-2

 

5- I. Paramedik Sempozyum Kitabı; 2002, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.

6- Ülkümen Rodoplu; Herkes İçin İlkyardım; 2003, TADT; Om Yayınevi,  İstanbul. Bölüm Yazarı

 

 

MAKALELER, BİLDİRİLER, EĞİTİM FAALİYETLERİ: 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR:

- Bilgi Üreten Topluma Geçiş Sempozyumu; “öğrenci gözüyle doktora eğitimi çalıştayı”;  DEÜ-SBE, 24-27 Ekim 2005, İzmir.

- “ATH Sistemi Paneli” Oturum Başkanı, III.Paramedik Sempozyumu, 14-15 Ekim 2005, İzmir.

- Baruş,N.; Ü. Gedik, H., Ellidokuz,H.; “Ambulanslarda Çalışan Paramedik ve ATT’lerin İş Doyumu Düzeylerinin Saptanması” III.Paramedik Sempozyumu, 14-15 Ekim 2005, İzmir. Poster Bildiri.

- Ü. Gedik, H.; Baruş, N.; Ellez, M.; “AABT Mezunlarının İş Durumunun Saptanması”, 7. Acil Tıp ve 3. Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu, 24-27 Kasım 2004, Gaziantep. Poster sunumu.  

- Balçova Belediyesi işbirliği ile Balçova 'daki İlk ve Orta Öğretim Okullarında İlkyardım Semineri; Kasım-Aralık 2003; İzmir.

- Türkiye' deki Paramedik Programlarının Müfredatlarının Güncellenmesi ve Standardizasyonu Toplantısı, 08.03.2003, GATA, Ankara; düzenlenmesine katkı,  Kanada Modelinin sunumu ve YÖK' e sunulacak özetin hazırlanması.

- Yenal,S.; Gedik, H.Ü.; Ersoy, G.; “Hastaneöncesi Nörolojik Sistem Değerlendirilmesi”; Sendrom Dergisi, V.15, S: 2, Şubat 2003;. Ss: 87-94.  

- Hülya Ünalan Gedik, Sinan Yenal; Sağlık Bakanı Sn. Recep Akdağ ile AABT Programı ile ilgili olarak Paramedik Derneği adına 02.01.2003 tarihinde görüşme  ve Sağlık Bakanlığına Paramedik Derneği adına 13.01.2003 tarihinde "Paramedik Yasa Taslağı Sunumu".

- I. Paramedik Sempozyumu, 2002, İzmir

- Hülya Ünalan Gedik, “ DEÜ Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı tanıtımı”, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Sempozyumu, 13-14 Haziran 2002, Osmangazi Üniversitesi SHMYO, Eskişehir.

- Hülya Ünalan Gedik, “Prehospital Care and Paramedics”, The 1st World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine, 03-08 June 2002, Kemer- Antalya. Sözel Bildiri. The 1st World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine, 03-08 June 2002, Kemer- Antalya. Poster Bildiri.

- Gedik, H.Ü.; Boyacı,S.; ”First Aid Knowledge Among Different Level School Teachers”, The 1st World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine, 03-08 June 2002, Kemer- Antalya. Poster Bildiri.

- 112 Acil Yardım ve Kurtarma Personeline Hizmetiçi Eğitim “ Oksijen Tedavisi, Enjeksiyon Teknikleri, CPR uygulamaları”; 01/02/08/09. 04.2002, 13/14/20/21.05.2002, İzmir.

- DEÜ – Mediko Çalışanlarına “İlkyardım Eğitimi”, 31 Ocak 2002, İzmir.

- DEÜ – Eğitim Fakültesi, “İlkyardım Dersi okutan öğretim elemanlarına İlkyardım Eğitimi”, 28-30  Ocak 2002, İzmir.

- DEÜ – DİYYO STCW  Kursu “İlkyardım Dersi”, 27.01.2002, İzmir.

- Ersoy,G., Soysal, S., Gedik, H.Ü., Yenal, S., Baruş, N., Tırpan,K., Türkmen, S.;” Evaluating the Level of Advanced Cardiac Life Support Knowledge of Paramedic Students in Last Class”; 1st MECEM (1.Ortadoğu Çokuluslu Acil Tıp Konferansı, 4-7 Ekim 2001, İstanbul. Poster.  Acil Tıp Dergisi, Ekim 2001, 1:1; s:123.

- Gedik, H.Ü.; “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programından ya da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarından Mezun Olan Sağlık Teknikerleri ve Gelecekleri”, Yeni Türkiye Dergisi Sağlık Özel Sayısı I, Mayıs-Haziran 2001, 7:39, ss: 431-437. ISSN 1300-4174.

- Gedik, H.Ü., Boyacı, S.;”Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Saptanması”, Yeni Türkiye Dergisi Sağlık Özel Sayısı I, Mayıs-Haziran 2001, 7:39, ss:807-813. ISSN 1300-4174.

- Ünalan, Hülya; “Acil Muayene ve Tedavi için İpuçları” , Sendrom Dergisi, 12 : 12  Aralık 2000; sayfa:100-104.

- Gedik, H. Ü., Ersoy, G.; “Acil Servis Tasarımında Püf Noktaları”, Ankara Üniversitesi 3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 28-29 Eylül 2000, Ankara. Sözel Bildiri.

- Gedik, H. Ü.; “Ambulans Hizmetlerinin Halihazırdaki Durumu ve Paramedikler”, Ankara Üniversitesi 3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 28-29  Eylül 2000, Ankara. Poster.

- Gedik, H. Ü.; “The First Paramedic Training Program in Turkey”, 1st International Congress of Polish Society for Emergency Medicine, 13-16 September 2000, Wroclaw, Poland. Sözel bildiri.

- Gedik H.Ü., Ellidokuz H.; “ Job Satisfaction Survey among Physicians and Nurses working in the Emergency Department", 1st International Congress of Polish Society for Emergency Medicine,13-16 September 2000, Wroclaw, Poland. Poster.

- Hülya Ünalan; “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği”; Sendrom Dergisi, 12 : 6, Haziran 2000; sayfa:110-114.

DEÜ – DİYYO, Gemi Kaptanları Sıhhi Eğitim Kursu, 5-9 Haziran 2000, İzmir.

DEÜ, İMYO, Satış Yönetimi, 2.sınıf Öğrenci Seminerleri, “İlkyardım” , 04.04.2000.

DEÜ – DİYYO STCW Kursu “İlkyardım Dersi” ,11.03.2000 , İzmir.

DEÜ – DİYYO STCW Kursu “İlkyardım Dersi” ,12.02.2000 , İzmir.

- Devlet Planlama Teşkilatı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sağlık Özel İhtisas Komisyonu, İnsangücü Alt Komisyonu üyesi, Sağlıkta Alt Yapı Komisyonu raportör olarak görev alma, Aralık 1999 –Ocak 2000. 

- Hülya Ünalan; “ Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri ( Paramedik) Eğitiminden Kesitler”, Başkent Üniversitesi, Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları Sempozyumu, 22 – 23 Ekim 1999, Ankara. Sözel Bildiri.

- Eğitim Fakülteleri Ana Bilim Dallarına Bağlı Tüm Bölümlerin Son Sınıfında Zorunlu Okutulmak Üzere “İlkyardım Dersi” Konulması Projesi.  Projeyi desteklemek üzere:

- Ünalan, H.; Boyacı, S.;" Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Saptanması “ Araştırması, Eylül 1999.

İzmir İli Milli Eğitim  Müdürlüğüne sunulan proje, “MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü” tarafından 20 Ekim 1999 tarih ve B.08.0ÖEG.0.13.01.02 (300.8.1)-5704 sayılı yazı ile YÖK Başkanlığına, öğretmenlik programlarında yapılacak değişikliklerde değerlendirmek üzere, sunulmuştur.

- Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri, “Trafikte Eğitim, Altyapı, Denetim, İlk ve Acil Yardım” konulu panelde panelist, 4 Mayıs 1999, Atatürk K. M., İzmir.

- “Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (Paramedik) Eğitiminden Kesitler”, 1.Bölgesel Travma  ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası katılımlı) Program ve Özet Kitabı, 17-20 Aralık 1998, Uludağ-Bursa. Sayfa:71. Sözel Bildiri.

- “İlkyardım  Köşesi”, Acil Tıp Bülteni, Ocak-Haziran 1999, C:4, S:1-2, sayfa:22, İzmir.

-  Anjio odasında çalışan hemşirelere ve teknisyenlere hizmet içi eğitim kapsamında “ Temel Yaşam Desteği ve Yabancı Cisim Tıkanmalarında İlkyardım Eğitimi”,  28.11.1998, DEÜTF Hastanesi, Kardiyoloji Dersanesi, İzmir. 

-“İlkyardım Köşesi”, Acil Tıp Bülteni, Temmuz-Aralık 1998, C:3, S: 3-4, sayfa:8-9 

- “Knowledge of CPR and First Aid Among Health Centre Workers”, 4. PECEMS Kongresi, Bildiriler Kitabı, Opatija, 23-27 ağustos 1998. Sayfa: 32. Sözel Bildiri.

- “İlkyardım Toplantısı”, İzmir Tabip Odası, 30 Haziran 1998. Tartışma toplantısı.

- “Temel Yaşam Desteği Eğitimi”, Acil Tıp Derneği, 25 Nisan 1998, İzmir.

- “İlkyardım ve Temel Yaşam Desteği Tanıtım Semineri”, ATD-Halk Yaşam, 18 Nisan 1998, İstanbul. Seminer.

- “Temel Yaşam Desteği Eğitimi”, Acil Tıp Derneği-Halk Yaşam, 21 ve 22 Mart 1998, İstanbul.

- “Ambulans Ekipmanlarının tanıtımı “ Güzelbahçe Sağlık Ocağı, 23.01.1998,İzmir. Seminer.

- “Kan Basıncı” DEÜ SHMYO-AABT programı, 26.11.1997, İzmir. Seminer.

- ” Heimlich Manevrası Uygulamaları”, DEÜ-Tıp Fakültesi Mesleki Beceriler Laboratuarı, 23.10.1997, İzmir. Seminer.

- “Acil Tıp Hizmetleri Hakkında 10 Soru 10 Cevap”, Acil Tıp Bülteni, Ekim-Aralık 1997,C: 2,S:3

- Ünalan H., Ellidokuz H., “Sağlık Ocağı Çalışanlarının İlkyardım ve Yeniden Canlandırma Konusundaki Bilgi Düzeyi”, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Haziran 1997;  6-6, sayfa: 193-195, Ankara.

- “İlkyardım” DEÜ Buca Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 20 Mayıs 1997, İzmir. Seminer.

- “İlkyardım”, Urla Çok Programlı Lise, 16 ve 23 Mayıs 1997, İzmir. Seminer.

- “Temel Yaşam Desteği ve İlkyardım” , DEÜ Hastanesinde görevli DEVAK personeline yönelik Hizmetiçi Eğitimi, 29 –30 Mart 1997, İzmir.

- “Sağlık Ocağı Çalışanlarının İlkyardım ve Yeniden Canlandırma Konusundaki Bilgi Düzeyi”, Hülya Ünalan, Hülya Ellidokuz, V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 12-16 Ekim 1996, İstanbul. Poster sunumu.

- “Hemşirelere Temel Yaşam Desteği ve İlkyardım Semineri”, İzmir Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, 27 Mayıs 1996, İzmir. Seminer.

- “Halka Yönelik Temel Yaşam Desteği Kursu”, 30.03.1996, 13.04.1996, 11.05.1996, İzmir.

- “Polis ve İtfaiyecilerde İlkyardım Bilgi Düzeyinin Saptanması”, 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 19-23 Eylül 1995, İstanbul. Sayfa:278-9. Sözel Bildiri.  

- “İtfaiye Personeline Temel Yaşam Desteği ve İlkyardım Eğitimi”, İtfaiye Merkezi, 5, 11, 18 Temmuz 1995, İzmir.

- “Dikkat Dikkat  A Rh+   Kan Aranıyor” , Tüketici Rehberi, Eylül 1995, S: 101, sayfa: 2, İzmir.

- “Çalışma Ortamında Hemşirelerin Sağlığına Yönelik Hizmetler”, THD, 1987; 37-3; sayfa:34, Ankara. Sözel Bildiri

- “AİDS” Dişhekimleri Odası Dergisi, 1986, Ankara.

- Ünalan H., Grubu Çocuklarda Kızamık Antikor Düzeyleri”, Mikrobiyoloji Bülteni, Ustaçelebi Ş., “Canlı Attenüe Kızamık Virüs Aşısının Bağışıklık Cevabının İn-Vitro Araştırılması ve 0-10 Yaş Ekim 1985; 19-4; 218-228, Ankara. (Bilim Uzmanlığı Tezi)

- “Hastane Enfeksiyonları Kontrolü Eğitimi Seminerleri Dizisi” Türk Hemşireler Derneği Enfeksiyon Kontrol Komitesi, 16 Ocak 1987  Atatürk Sanatoryumu, 25 Şubat 1987 İbni Sina Hastanesi, Ankara. 

 

DİNLEYİCİ OLARAK KATILDIĞIM BİLİMSEL TOPLANTILAR:     

- “Performans Değerlendirme, Terminoloji ve Temel Kavramlar”, DEÜ, 7. Aktif Eğitim Çalıştayı, 20 Mayıs 2006, DESEM, İzmir.

- “Bilgi Toplumu ve İstatistik Paneli", Devlet İstatistik Enstitüsü İzmir Bölge Müdürlüğü, 13 Mayıs 2005, Sabancı Kültür Merkezi, İzmir

- “III. İlkyardım Eğitimi Sempozyumu”, 7 Ocak 2005, Hacettepe, Ankara. “İlkyardım Eğitim Mevzuatı” Çalışma Grubunda görev alma. 

- Öğretmen Eğitiminde Bilgi Teknolojileri: Bildiriler/Tartışma( 8 Haziran), Öğretmen Eğitiminde Bilgi Teknolojileri Çalıştayı, 4-8 Haziran 2001 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi - E.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

- 5. Türkiye AİDS ve 4. Cinsel Yoldan Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu, 18-20 Ekim 2000, DEÜ, İzmir.

- DEÜ, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği,” Olağandışı Durumlarda Hastane Organizasyonu” 29 Mart – 2 Nisan 2000, İzmir.

- DEÜ, Geçmiş Yüzyılların Işığında 2000 ‘li Yıllarda Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 30 Mart  2000, Sabancı Kültür Sarayı

- ABD’de Denizcilik Eğitimi ve Maine Maritime Academy, DEÜ-DİYYO Güverte Bölümü Seri Konferanslar, 15 Kasım 1999, İzmir

- Acil Tıp Derneği, 2.Acil Tıp Sempozyumu, 30 Eylül - 03 Ekim 1999, İzmir.

“Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası” nedeniyle Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törene katılma, 7 Mayıs 1999, saat 11.00, Ankara. 

- Rehber Öğretmenlere Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Semineri, İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir İli Milli Eğitim Müdürlüğü, 09 Aralık 1998, Kız Lisesi, İzmir.

- İnternational Symposium on First Aid Didactics, 20 -21 Kasım 1998, Viyana.

- Acil Tıp Derneği, 1. Acil Tıp Sempozyumu, 18-20 Eylül 1998, İzmir.

- Bayındır Tıp Merkezi 3.Tıp Ödülleri ve Bilimsel Etkinlikler Haftası, 14-19 Eylül 1998, Ankara. (katıldığım tarih 14-16 Ekim tarihleri)

- 4. Türkiye AİDS Sempozyumu ve 3. Ulusal Cinsel İlişki ile Geçen Hastalıklar Sempozyumu, 28-30 Nisan 1998, DEÜTF konferans Salonu.

- ATD, Acil Olgularda Tanı ve Tedavi, 3. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 25.2.-11.04.1998, Sabancı KM, İzmir.

- Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, 4. Üniversitesi Kurultayı, 21-22 Kasım 1997, Antalya.

- “Klinik Eğitim Becerileri Semineri”, Marmara Üniversitesi, Halk Sağlığı ABD, 13-15.10. 1996, İstanbul.

- Afetlerde İlkyardım Organizasyonu, ATD, 01.06.1996, DEÜ Rektörlüğü, İzmir.

3. Ulusal AİDS ve 2. CİGH Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 17-19 Nisan 1996, DEÜ-Sabancı KM,İzmir.

- Ambulans ve Acil Bakım Sempozyumu, DEÜ-SHMYO, 22 Mart  1994, İzmir.

- AİDS Semineri, 12.01.1993, München, Almanya.

- Temel İmmünoloji Kursu, 10-11 Ekim 1988, Ankara.

- X. İmmünoloji Kongresi, 12-14 Ekim 1988, Ankara.

- 3. Ulusal Antibiyotik ve  Kemoterapi  Kongresi, 7-9 Haziran 1988, Ankara.

- Onkoloji Hemşireliği Kursu, SSYB, 21-26 Eylül 1987, Ankara.

- Hemşirelikte İdarecilik Semineri, SSYB - DST, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos - 4 Eylül 1987, Ankara.

 

 

RESUME

 

HÜLYA  ÜNALAN   GEDİK

Tel: 0 532 7737650

 

 

EDUCATİON:

 

           1995     Cambrian College of Applied Arts and Technology , Sudbury, Canada

                         “Certificate ”     

 

  21. 5. 1992    Urkunde , Regierung von Oberbayern, München, Germany

                         “Registered Nurse Certificate”

 

1989 - 1990     Dokuz Eylül University, BİMER, İzmir, TR

                         “Manager Candidate for Tourism Sector – Certificate”

 

1982 - 1984     Hacettepe University, Ankara, TR

                        Faculty of Health Sciences,

                        Master of Science Degree in Microbiology

                       

1975 - 1979    Hacettepe University, Ankara, TR

                       License B.S. of Nursing

                       Faculty of Social and Administrative Sciences, Teaching Certificate  

 

1974 - 1975    Hacettepe University, Ankara , Türkiye

                       Basic English Certificate 

 

1971 - 1974   Kayseri Lisesi, TR

 

1968 - 1971   Kadı Burhanettin Ortaokulu, Kayseri, TR

 

1964 - 1968   Engelbert Humperdinckt Schule, Frankfurt, Germany

 

1962 - 1964   Şemsettin Sirer İlkokulu, Sivas, TR

 

 

EXPERIENCE:

 

16.09.2003       Retired

 

02.01.1994 -     Dokuz Eylül Üniversity, İzmir, TR

                          Advanced Professional School of Health Sciences,

                          İnstructor for Ambulance and Emergency Care Programm

 

1991 - 1993      Klinikum Grobhadern, München, Germany

                          Orthopedy Department, R.N. 

 

1990 - 1991     Different Driving Courses, First Aid Teacher

 

1989 - 1990     Özel Yeni Seçkin Driving Course, İzmir, TR

                         Assistant Manager

                         First Aid Teacher

 

1988 - 1989     Home Care Nursing, Alanya, TR

 

1979 - 1988     Hacettepe Hospital, Nursing Department, Ankara, TR

                        1984 - 1988  İn Service Trainer

                        1980 - 1984  Supervisor

                        1979 - 1980  Medical Department, R.N.

 

 

Foreign Languages:

 

 German

 English

 

 

PUBLICATION:

 

Books: (About First Aid and Prehospital Emergency Care)

 

1-  Hülya Ünalan Gedik, İlkyardım ve Sağlık Bilgisi Ders Notları, 2000 (2. Ed.), Saray Medical Yayıncılık, İzmir, ISBN: 975-7074-74-8

2-  Paramedik (Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri için), DEÜ-SHMYO Yayını, DEÜ Rektörlük Matbaası, İzmir, 2000. Bölüm Yazarı

     Yayın Kod: 09.7777.2800.000/DK. 99.006.213

3-  Paramedikler İçin Mesleksel Beceriler, Kasım 2000, DEÜ-SHMYO Yayını, DEÜ Rektörlük Matbaası, İzmir. Bölüm Yazarı

     Yayın Kod: 09.7777.2800.000/DK. 99.007.228

4- Hülya Ünalan Gedik, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programları için Vaka Hazırlama ve Vaka Çalışması Örnekleri; 2002,

    Dokuz Eylül Yayınları, İzmir. ISBN: 975-6981-51-2

5- I. Paramedik Sempozyum Kitabı; 2002, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir. ,

6- Ülkümen Rodoplu; Herkes İçin İlkyardım; 2003, TADT; Om Yayınevi,  İstanbul. Bölüm Yazarı

 

 

Anasayfaya Dön