BAZI ÜLKELERDEKİ ATH EĞİTİMLERİNDEN ÖRNEKLER

 

DEÜ

Kanada’da Prm Eğitimi

Kanada’da Hava Ambulansı Prm Eğitimi

Cambrian College Prm Eğitimi

Almanya’da ATH Eğitimi

Avrupa’ya genel bakış

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMININ

1993-2003 yılları arasındaki eğitim döneminden

Bir sempozyumda tanıtım bildirisi olarak çeşitli kesitlerin sunulduğu gösteri için lütfen tıklayın

 

KANADA’DAKİ PARAMEDİK EĞİTİMİ

 .ppt sunumu için burayı tıklatın.

 

KANADA’DAKİ HAVA AMBULANSI PARAMEDİK EĞİTİMİ

 .ppt sunumu için burayı tıklatın.

 

CAMBRİAN COLLEGE PARAMEDİK EĞİTİMİ

 .ppt sunumu için burayı tıklatın.

 

 

ALMANYA’ DA ACİL TIP HİZMETLERİ VE EĞİTİMİ  

 

Almanya’daki Acil Tıp Hizmetleri (ATH) ve personel eğitimi hakkındaki bu bilgiler, ağırlıklı olarak, Dr. M. Ruppert tarafından,  (München Üniversitesi, Tıp Fakültesi Acil Tıp ve Tıbbi Yönetim Enstitüsü) 7-14 Nisan 2002 tarihlerinde, Telese, Terme, İtalya’da  gerçekleşen ”Uluslararası Emniyetli Nakil Konferansı”nda, yaptığı sunumdan alınmıştır.

NOT: 2016 da bazı bilgileri güncelledim.

 

Bilindiği gibi,  Almanya ve Avrupa' da ATH ile ilgili

- Yasalar, örgütlenmeler

- Eğitim

- Yapılar ve yaklaşımlar

- Kalite yönetimi, birbirinden çok farklıdır.

NOT(2016): Avrupa Birliği, ATH konusunda ortak bir çalışma yapılmakla birlikte, birlik sözleşmesi eğitimlerin her ülkenin kendi koşullarına göre yapılması özgürlüğünü içerdiğinden bu konuda fazla yol alınamamıştır. Europa - Paramedic (EEMSP) oluşturulmaya ve bu konuda ülkelerde eğitim başlatılmasına karar verilmiş; İngilteredeki Paramedik eğitimi verenler öncü olmuşlardır.

 

 

Almanya'da ATH yasaları, devletin yapısı gereği iki çeşittir: 

1- Eyalet yasaları; kapsamı:

·Sosyal güvenlik çerçevesi

·Birimlerin ve malzemelerin normları (DIN; ISO;EN)

·ATT- meslek yasası

·Acil tıp hizmeti sunan doktorlarının vasıfları

 

2- Ulusal yasalar; kapsamı:

- ATH ndeki katılımcıların çalışmalarının düzenlenmesi

- Para kaynakları ve bütçe

- Hizmet düzeyleri (çağrı aralıkları)

- Personel gereksinimleri

- Kalite güvenliği ve sürekliliği 

 

Almanya'da ATH örgütlenmesinde yer alan katılımcılar:

· Kurtarma örgütleri (Kızılhaç vb)

· İtfaiye

· Özel kuruluşlar

Bütçesinin tamamı sağlık sigortaları tarafından sağlanmaktadır. Bunların dışında eyaletler, sağlık sigortaları ve ATH örgütleri arasında yapılan anlaşmalarla bütçe düzenlenmiştir.

Ayrıca, eyalet, şehir/kasaba tarafından yapılan yatırımlarla altyapısı desteklenmektedir

 

Almanya’da ATH lerinde üç tip kara ambulansı hizmet vermektedir.

İleri yaşam desteği ambulansında ve helikopterde hekim görevlendirilmiştir.

 

Ambulansların ve çalışan personelin özellikleri:

Nakil ambulansı ile sıradan nakiller yapılmaktadır; hastaneden hastaneye, tetkike nakiller ile hastane tedavisi tamamlanmış ancak evine yatarak ya da oturarak gitmesi gereken kişileri taşıyan bu ambulanslarda,  EMT- I  ve EMT- II olmak üzere iki kişi görev yapmaktadır.

 

TYD ambulansı, acil çağrılara giden sadece temel yaşam desteği hizmeti vermek üzere kullanılan bu ambulanslarda, EMT- I ve EMT- II olmak üzere iki kişi görev yapmaktadır.

 

İYD ambulansı, ileri yaşam desteği hizmeti vermek üzere geliştirilmiştir. Sadece hayati tehlike olan veya TYD ambulansının yetersiz kaldığı durumlardaki çağrılara giden bu ambulanslarda, hekim, EMT - I ve EMT- II olmak üzere üç kişi görev yapmaktadır.

 

AVRUPA'DAKİ  ATH DÜZENİNE GENEL BİR BAKIŞ:

 

 

Ülke

Tanımlanmış çağrı aralığının saptanması

Birim malzemelerin

saptanması

Uygun Personel gereksiniminin sağlanması

Avusturya

Var

Var

Var

Belçika

Var

Yok

Var

Fransa

Yok

Var

Var

Almanya

Var

Var

Var

İngiltere

Var

Var

Var

İrlanda

Var

Var

Var

İtalya

?

Var

Var

İspanya

Var

?

Yok

İsveç

Var

Var

Var

 

ATH’ LERİNDEKİ PERSONELİN EĞİTİMİ:

 

ATH Personeli eğitimi,

1966 ATH personelinin eğitim gereksinimi dile getirilmiştir

1973 EMT-I     yasasının çıkması için ilk girişim yapılmıştır

1977 EMT-I     için 520  saatlik eğitim programı hazırlanmıştır

1989 EMT-II     meslek yasası çıkmıştır

2001 EMT-II     yasasının yenilenmesi için girişim yapılmıştır

2014 Rettungsassistent, RettAss meslek yasası çıkmıştır

 

Eğitimleri:

EMT-I    (Rettungshelfer,RH,RDH)         260-370 saat

EMT-II    (Rettunssanitater,RS)                   520 saat

(Rettungsassistent, RettAss)          Meslek okullarında 2 yıllık eğitim:  2.800 saat

                                                          (en az 1600 saat /12 ay alanda beceri kazanma)

                                                             EMT I ve II ileri kurslarla bu gruba yükselebilirler  

 

Eğitimi Programı

1.yıl:

780 saat Sınıfta ders

420 saat Hastanede uygulama

Ulusal sınav

2.yıl

1600 saat ATH’nde alan çalışması

50 saat sınıf geçme eğitimi

Final sınavı

 

DOKTORLARIN EĞİTİMİ

Acil hekimi olarak adlandırılan bu hekimlerin eğitimi:

· 18 ay yoğun bakım, acil servis veya anestezide çalışma deneyimi

· 80 saat belirlenmiş müfredata sahip sınıf eğitimi 

· En az 10 hayat kurtarıcı uygulama görevi yapmış olmak

· Çeşitli invazif girişim deneyimine sahip olmak (göğüs tüpü takma vb)

 

Bilindiği gibi sadece eğitim bazen yetmemektedir çünkü insan faktörü hem acil bakım veren hem de alan insan açısından önemli etken olmaktadır.

Kaliteli bakım vermek ve bunu sürdürebilmek için, hem ambulans ekibinin hem de katılımcılarla oluşturulan ekibin, iyi bir ekip çalışması sergilemesi gerekir.

O nedenle, ekip eğitimi, ATH ‘ndeki kalite yönetimi açısından önemlidir.

· Hastanede hastaya dokunarak yapılan ekip eğitimi için, hastanede acil bakım gerektiren servislerden yararlanılmıştır: acil servis, yoğun bakım, ameliyathane gibi.

· Hastane dışında Motorlu araç kazasında delinmeli yaralanma tatbikatları

· Hastane dışında çok kişinin etkilendiği yangın tatbikatları yapılmaktadır.

 

Zaman zaman yapılan bu sorun (problem) çözmeye yönelik ekip eğitimindeki amaç:

· Bilgi ve becerilerin birleştirilmesi için çaba harcanması

· Katılımcı grupların tümünün, kaynakları etkin kullanması ve sağlıklı ekip çalışmalarının gerçekleştirilmesi

· Kriz yönetimi becerilerinin geliştirilmesi

· Gerçekçi koşullarda karar verme becerilerinin geliştirilmesi; bunun için verilen örnek; Münih’teki yılın en büyük ve en kalabalık festivali sırasında yapılmış olan çalışmalardır. Orada sunulan hizmeti aynı zamanda, yerinde ve anında ortaya çıkan vaka çalışması gibi düşünüp değerlendirmişler. Özellikle acil durumlardaki zaman gereksiniminin saptanması ve konulan tanıların doğruluğu konusunda değerli veriler elde etmişlerdir.   

 

ALMANYA ’DA BİR EYALETTEKİ ATT EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİR ÖRNEK:   

Rettungsdienstschule Saar

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Poststrasse 20

66822 Lebach

 

Ausbildung Rettungssanitäter/in (RS)

1.) Müracaat koşulları:

- en az temel eğitim (10.sınıftan) mezunu olmak

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- Bir yıldan eski olmayan ilkyardım eğitimi almış olmak

- 6 aydan eski olmayan, bedensel ve ruhsal sağlığın belgelenmesi

- Nüfus kâğıdı

- Adli sicil belgesi, 6 aydan eski olmayacak

 

2.) Eğitim süresi

- 160 saat kuramsal bilgi (3 hafta blok halinde)

- 160 saat hastanede uygulama (4 haftalık blok; 80 saatlik  2 haftalık bloklar halinde de yapılabilir)

- 160 saat ambulansta uygulama (3 haftalık blok, 6 ayda tamamlanmış olmalıdır)

- 40 saatlik bitirme eğitimi ve sınavlar

 

Kuramsal eğitimler  pazartesi- cumartesi, saat 8.00-17.00 arasında yapılır

3.) Eğitim ücretleri: 1.431,62 Euro*

* incl. aller Prüfungsgebühren, ohne Unterkunft und Verpflegung Stand: November 2004 (Änderungen vorbehalten)

 

Ausbildung Rettungsassistent/in (RA) (Tam zamanlı eğitim)

1.) Müracaat koşulları:

- en az temel eğitim (10.sınıftan) mezunu olmak

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- Bir yıldan eski olmayan ilkyardım eğitimi almış olmak

- 6 aydan eski olmayan, bedensel ve ruhsal sağlığın belgelenmesi

- Nüfus kâğıdı

- Adli sicil belgesi, 6 aydan eski olmayacak

Okula giriş, mülakatla/yazılı sınav ile mümkündür. Yasal olarak itiraz hakkı yoktur.

 

2.) Eğitim süresi

Kuramsal ve hastane/ambulans uygulamalı olan ikili eğitim, değişimli olarak iki yıl devam etmektedir.

3.) Uygulama alanları okul tarafından belirlenecektir.

4.) Mezun ve ulusal sınavı kazanmış Rettungssanitäter, bir sınav sonrası  programa katılabilir.

5.) Eğitim ücretleri

Ausbildung Rettungsassistent/in: Gesamtausbildung 3.990,00 Euro

Ausbildung ab RS* 3.083,11 Euro

 

Rettungsassistent/in için öngörülen programın ayrıntısı:

160 saat kuramsal bilgi (3 hafta blok halinde)

160 saat hastanede uygulama (4 haftalık blok; 80 saatlik  2 haftalık bloklar halinde de yapılabilir)

160 saat ambulansta uygulama (3 haftalık blok, 6 ayda tamamlanmış olmalıdır)

40 saatlik bitirme eğitimi ve sınavlar

 

Deneme süresi sonunda

200 saat,  5 hafta, kuramsal

360 saat,  9 hafta, ambulans (1 kişi olarak, RA)

160 saat,  4 hafta, hastane

360 saat, 9 hafta, ambulans (2 kişi olarak, RA)

160 saat,  4 hafta, kuramsal

360 saat,  9 hafta, ambulans (3 RA, 3er haftalık değişimlerle)

160 saat,  4 hafta, hastane, (2RA)

160 saat,  4 hafta, kuramsal

360 saat, 9 hafta, ambulans

160 saat,  4 hafta, hastane

  80 saat,  2 hafta, kuramsal

160 saat,  4 hafta, ambulans

 

40 saat, 1 hafta, bitirme eğitimi

40 saat, 1 hafta, ulusal sınav

http://www.rp-tuebingen.de/servlet/PB/menu/1007498/index.htm (ausbildungen)2004

 

Başa Dön

 

 

AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ EĞİTİME GENEL BAKIŞ:

 

Ülke

ATT/ PARAMEDİK EĞİTİMİ (saat)

HEKİM

Avusturya

520 (planlanan 1600)

60 saat

Belçika

100 (planlanan180)

120  saat /10 hayati uygulama

Fransa

360

?

Almanya

2800 (2014 ten beri)

80 saat /10 hayati uygulama

İngiltere

456(+1y.alan deneyimi)/780(+2y.alan deneyimi)

Paramedik eğitimi 3 – 4 yıllık lisans eğ,

Ambulansta hekim yok

İrlanda

1240 / 2840

Ambulansta hekim yok

İspanya

Özel eğitimi olmayan hemşireler

Ulusal otorite eğitiyor

İsveç

1080 (+2y.on job-?)

Ambulansta hekim yok

 

 

İSVİÇRE’DEKİ ATT EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ: 

 

 

 

Genel hemşirelik diploması

(AKP), DN I / II, PsyKP

Genel Hemşirelik eğitimine ilaveten

IPS / Anästhesie

Hemşirelik diploması yoksa

EĞİTİM SÜRESİ

1 YIL

1 YIL

3 YIL

AMBULANS STAJI SÜRESİ

30 HAFTA

32 / 34 HAFTA

82 HAFTA

OKUL

16 HAFTA  

16 HAFTA

48 HAFTA

Spitex (İsviçre’de, evde bakım ve yardım kuruluşu)

----

----

2 HAFTA

PSİKİYATRİ

----

----

2 HAFTA

HASTANE SERVİSİ

----

----

6 HAFTA

ACİL SERVİS

*SİZİN SEÇTİĞİNİZ YER OLABİLİR

* SİZİN SEÇTİĞİNİZ YER OLABİLİR

4 HAFTA

HABERLEŞME MERKEZİ

½ GÜN

½ GÜN

1 HAFTA

ANESTEZİ

2 HAFTA

2 / ----

4 HAFTA

YOĞUN BAKIM

2 HAFTA

----

4 HAFTA

FARKLI AMBULANS KURULUŞUNDA ÇALIŞMA

* SİZİN SEÇTİĞİNİZ YER OLABİLİR

* SİZİN SEÇTİĞİNİZ YER OLABİLİR

2 HAFTA

SEÇMELİ STAJ

----

----

2 HAFTA

AKP: Genel hemşirelik DN I oder II: Diploma sınıfı 1 veya 2

PsyKP: Psikiyatri hemşireliği eğitimi

IPS: Yoğun bakım eğitimi

Anästhesie: Anestezi eğitimi

 

Mezuniyeti hak etmek için istenen beş temel unsur, aynı zamanda sınav konularını oluşturan mesleki yeterliliği gösteren anahtarlardır. 

 

BEŞ TEMEL UNSUR    

1. Örgütleme becerisi, olay yeri yönetimi ve kayıtların tutulması

2. Olay yerinde hızlı karar verme, olay yerini örgütleme, gerekli önlemleri alma, acil bakımı verme becerileri

3. Kurtarma/taşıma teknikleri, hastane öncesi acil bakım verme ve ilaçları uygulama bilgi ve becerilerini her türlü koşulda ve sınırlı sürede yapabilme becerisi

4. Malzemeleri hazırlama, kullanma teknik ve becerileri

5. Mesleki niteliğini geliştirme çabaları, araştırmalarda görev alma isteği  

 

GENEL

İlaçların doğru hastalığa, doğru dozda, doğru miktarda, doğru yoldan uygulanması, etki ve yan etkilerinin, ilacı kullanma ve kullanmama kararını verebilme bilgisini değerlendirecek kişi acil hizmetler bölümündeki yönetici hekiminin sorumluluğundadır.

İşe başlarken, ilaçlarla ilgili becerilerini belirten bir görev defterine sahip olmalı ve uygulamaları ona göre yapmalıdır.

Düzenli olarak hizmet içi eğitim programlarıyla mesleki gelişim sürdürülmelidir. 

Mega-Code-Trainings ile ve dağda kurtarma becerileri ile ilgili bilgiler/beceriler sürekli tekrarlanarak mesleki nitelikler artırılmalıdır(sürekli kalite yönetimi).

İlaçlarla ilgili bilgilerin geliştirilmesinden yukarıda bahsedildiği gibi, hekim sorumludur.    

 

Kaynaklar:

http://www.rdbeo.ch/ausbildung.htm  nisan 2004

https://de.wikipedia.org/wiki/Rettungsassistent Aralık 2016

https://www.roteskreuz.at/news/datum/2014/10/12/london-ambulance-service-und-schutz-und-rettung-z/ Aralık 2016

 

Başa Dön

Anasayfaya Dön